TECHNIKUM

W czteroletnim technikum uczniowie kształcą się w  następujących zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik elektronik / uczniowie technikum elektronicznego naukę zawodu odbywają w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Szkoła ta według rankingów szkół technicznych zajmuje I miejsce w woj. kujawsko-pomorskim, a III miejsce w Polsce /

Edukacja kończy się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uczeń otrzymuje tytuł technika danej specjalności.
Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkole policealnej.
W klasie trzeciej każdy z uczniów odbywa obowiązkową miesięczną praktykę zawodową. Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe i specjalizacje w takich znanych firmach jak: „Teleplan, restauracja UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy).

Uczeń Technikum jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie technikum reprezentują szkołę w konkursach i zawodach ogólnopolskich:

 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Polskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy Historycznej
 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Angielskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Migowego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy Kulinarnej
 • Ogólnopolskim Konkursie  Odczytywania Mowy z Ust
 • Ogólnopolskim Konkursie  Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Ogólnopolskich Zawodach Matematycznych
 • Miejskich Igrzyskach Sportowych

Nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca na konkursach ogólnopolskich oraz zawodach sportowych.

Nauczyciele stwarzają zainteresowanym uczniom możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursów oraz egzaminów maturalnych, a także w zajęciach czytelniczo-medialnych oraz lekcjach historycznych o Patronie Ośrodka i szlaku bojowym 1 Dywizji Pancernej.  Uczniowie zdolni objęci są opieką psychologa.

Uczniowie realizują program nauczania z rozszerzonym j. angielskim i rozszerzoną matematyką.

W ramach doradztwa zawodowego odbywają się :

 • wyjścia do restauracji w celu zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania
 • wyjścia na pokazy kulinarne (degustacje)
 • spotkania ze stylistami
 • spotkania na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki

Młodzież ma okazję korzystania z licznych wycieczek dydaktyczno-rekreacyjnych, w ramach których poznaje bliższe i dalsze regiony naszego kraju.(np. Trójmiasto, Poznań, Warszawa, Kraków)

Uczniowie Technikum mają możliwość rozwijania swoich pasji kulturalnych. Systematycznie odbywają się wyjścia do Opery Nova, Filharmonii, kina. Grupa Miłośników Opery bierze udział w spektaklach opery, operetki oraz baletu.

Wychowankowie biorą udział w spotkaniach ze Strażą Miejską, funkcjonariuszami Policji, pracownikami pedagogicznymi Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie tych spotkań uczniowie poznają prawo, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Aktywność uczniów przejawia się w różnych dziedzinach:

 • działalność w samorządzie uczniowskim(organizowanie akcji charytatywnych)
 •  przygotowanie występów artystycznych, apeli np. w ramach „rocznic historycznych ważnych dla historii Polski”
 •  spotkania z byłym więźniem Kl Auschwitz „Ocalić od zapomnienia”- p. Jackiem Zieleniewiczem -organizowane  od 15 lat
 •  reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym

Szkoła zapewnia:

 • kompetentną kadrę pedagogiczną
 • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • indywidualizację nauczania
 • edukację w małych zespołach klasowych
 • naukę języka angielskiego

Oddziały i wychowawcy klas w technikum - Rok szkolny 2020/21

 

Klasa 3Te - Anna Warawąsowska


Klasa 3Tga - Małgorzata Klimczewska


Klasa 4Tga - Alicja Nurkiewicz


 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2