Dokumenty Ośrodka

Dokumenty Ośrodka

  • Statut Ośrodka - pobierz

  • Regulamin wycieczek KPSOSW nr2 - pobierz

  • Załącznik do regulaminu wycieczek w KPSOSW nr 2 - pobierz format PDF

  • Załącznik do regulaminu wycieczek w KPSOSW nr 2 - pobierz format Word

  • Ocenianie Wewnątrzszkolne w KPSOSW nr 2 - pobierz

  • Ocenianie Wewnątrzszkolne w KPSOSW nr 2- Aneks - pobierz

  • Regulamin ZFŚS w KPSOSW nr 2 - pobierz

  • Informacja dotycząca terminu składania wniosku na dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS (czerwiec 2021) - pobierz

  • Informacja dotycząca przyznania pomocy finansowej i rzeczowej - pobierz

  • Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - pobierz

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2