Klub Sympatyków PCK

We wrześniu 2005 roku powstało Koło Sympatyków PCK. Nawiązano współpracę z Zarządem Okręgowym PCK w Bydgoszczy panią Elżbietą Marcinkowską – specjalistką ds. promocji zdrowia i szkolenia sanitarnego.


Celem koła jest:

  • kształtowanie humanitarnej wrażliwości społecznej wychowanka,
  • rozwijanie kultury zdrowotnej,
  • działanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.

 

Zadania koła:

    • szerzenie oświaty zdrowotnej i propagowanie zdrowia poprzez:

- realizowanie programu profilaktycznego na temat świadomości własnego ciała,

- wykonywanie gazetek tematycznych,

- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia.

 

    • organizowanie szkoleń sanitarnych poprzez:

- współpraca z zarządem PCK w zakresie szkoleń profilaktycznych,

- spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Policji nt. bezpiecznego życia w Ośrodku oraz w domu,

 

    • opieka nad potrzebującymi pomocy poprzez:

- spotkania w Domu Pomocy Społecznej i w hospicjum,

- odwiedziny i opieka w schronisku dla zwierząt.

Opiekunami koła są panie: J.Kulawik, E.Osińska,M.Gościniak, E.Szopinska

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2