Koło Przyrodnicze

Koło przyrodnicze

Istotnym problemem współczesnego świata jest postępująca degradacja środowiska naturalnego. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kwestię jego ochrony jest koniecznością i bardzo ważnym zadaniem szkoły. Dlatego w naszym internacie działa koło przyrodnicze, którego celem jest kształtowanie właściwej postawy wychowanków wobec przyrody oraz kształtowanie  proekologicznych zachowań na co dzień.

Szacunek dla przyrody wzrasta wraz z lepszym poznawaniem jej elementów, a emocjonalna więź z przyrodą tworzy się w wyniku bezpośredniego z nią obcowania. Dlatego w ramach koła przyrodniczego w naszym internacie organizowane są m. in. wyjścia w teren, wyjazdy krajoznawcze i akcje ekologiczne.

Dla koła przyrodniczego w internacie opracowano program, który składa się z dwóch odrębnych części: przyrodniczej i ekologicznej. Tematyka i treści programu są dostosowane do wymagań edukacyjnych uczniów słabosłyszacych i niesłyszacych w szkole, a także do zainteresowań i możliwości wychowanków internatu.

Spotkania na kółku przyrodniczym mają charakter otwarty i dobrowolny. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach kółka przyrodniczego. Ich zainteresowanie, dociekliwość i refleksja może z czasem przyczynić się do ukształtowania przyjaznych dla środowiska postaw i zachowań w dorosłym życiu.         

Wycieczki i akcje ekologiczne:

W Myślęcinku (wrzesień 2009)

myslecinek2009

W Toruniu (październik 2009)

Torun_09

W lesie (listopad 2009)

W lesie_listopad2009

Na terenie ośrodka (marzec 2010)

Na terenie ośrodka

Na grzybach (wrzesień 2010)

Na grzybach2010

Sprzątanie Świata (wrzesień 2010)

Sprzątanie Świata (wrzesień 2010)

Opracował: Mieczysław Jaskuła

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2