Koło Biblioteczne

Koło biblioteczne rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2002 r. Opiekunami koła są wychowawcy z internatu: panie Małgorzata Kozłowska i Elżbieta Osińska oraz ze szkoły pani Anna Kwasek.

Koło współpracuje z biblioteką ośrodka i pracują w niej nauczycielką bibliotekarką, panią Krystyna Bieniek. Głównym celem koła bibliotecznego jest rozwijanie czytelnictwa u wychowanków a także zapoznanie ich z pracą nauczyciela bibliotekarza i działalności biblioteki, która zbyt często kojarzy się dzieciom tylko z miejscem wypożyczania trudnych i nieciekawych lektur. Najważniejsze zadania, którymi zajmujemy się w ramach pracy w kole to:

  • popularyzacja książek i czasopism wśród dzieci i młodzieży
  • prace porządkowe w bibliotece i magazynie bibliotecznym (w tym również zbiórka i sprzedaż makulatury),
  • założenie kąciku bibliotecznego w świetlicy internackiej – posiadane encyklopedie, słowniki, opracowania lektur i inne pozycje pomagają wychowankom w odrabianiu zadań domowych,
  • redagowanie gazetek w gablocie przy bibliotece
  • współpraca z wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną poprzez uczestnictwo w organizowanych tam lekcjach bibliotecznych,
  • włączanie się w imprezy organizowane na terenie ośrodka (kiermasze książek, wystawy w bibliotece, konkursy, aukcje kartek świątecznych),
  • współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym (zbieranie słodyczy, książek, wykonanie zabawek i kartek świątecznych dla chorych dzieci)
  • wycieczki dla członków koła.
   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2