SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

Dzieci w klasach I – III SP czują się u nas bardzo dobrze. Są otoczone opieką i troską. Specjalnie dla nich utworzono mało liczne klasy ( od 6 do 8 uczniów). W związku z tym, że jest ich mniej, nauczycie ma więcej czasu dla każdego dziecka i każdemu dziecku może poświęcić więcej uwagi. Nauczyciel ma możliwość dostosować wymagania do możliwości dziecka i dzięki temu dzieci mają większą szansę na opanowanie podstawy programowej.

Szkoła dba wszechstronny rozwój dziecka. Między innymi systematycznie nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć dogoterapii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych na basenie. Tutaj dzieci pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli uczą się pływać.

Często organizowane są wycieczki. Nasze pociechy bardzo lubią występować w szkolnych uroczystościach, biorą udział w różnych grach, zabawach i festynach. Dbamy o dobrą atmosferę, by dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne. Maluchy lubią swoje towarzystwo, nawiązują między sobą przyjaźnie.

 Dzieci młodsze realizują większość zajęć w klasopracowniach przystosowanych tylko dla tej grupy wiekowej. Klasy są wyposażone w kolorowe meble i pomoce dydaktyczne. Wszystkie klasy wyposażone są w aparaturę stacjonarną – pętle induktofoniczne, systemy FM, zapewniające niedosłyszącym i niesłyszącym dzieciom właściwy odbiór dźwięków mowy i otoczenia

W roku szkolnym 2012/2013 oraz kolejnych uczniowie klas IV i V brali udział w pilotażowym programie rządowym MEN „Cyfrowa Szkoła”, którego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK).

Szkoła zapewnia:

  • kompetentną kadrę pedagogiczną
  • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  • indywidualizację nauczania
  • edukację w małych zespołach klasowych
  • naukę języka angielskiego

 

Oddziały i wychowawcy klas w szkole podstawowej - Rok szkolny 2020/21


Klasa 1a: Bożena Nowak-Sieradzan 


Klasa 1b: Małgorzata Cieśniewska 


Klasa 2a: Agnieszka Lietz


Klasa 2b: Maria Falewicz  


Klasa 3a:  Bernadetta Jezierska


Klasa 4a: Aleksandra Bodenszac


Klasa 4b: Piotr Frąckiewicz


Klasa 4c: Katarzyna Koźlinka-Stasiewska


Klasa 5a: Joanna Rak


Klasa 6a: Zuzanna Gapska


 Klasa 7a: Anna Brakowska - Gach


Klasa 8a: Hanna Sułek - Stawicka


Klasa 8b: Katarzyna Maxelon


Klasa 8c: Aniela Kołodziej

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2