Izba pamięci

IZBA PAMIĘCI GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA i 1. DYWIZJI PANCERNEJ

 

W marcu 1997 roku Ośrodek na swojego Patrona przyjął Generała Stanisława Maczka – jednego z najwybitniejszych dowódców II wojny światowej, człowieka wielkich zalet ducha, serca i umysłu. Generał Maczek to niekwestionowany autorytet dla Polaków, patriota, który z oddaniem służył Ojczyźnie w wojnie 1920 roku, kampanii wrześniowej  oraz wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii w 1944 roku, gdzie dowodził 1.Dywizją Pancerną.

Kierując się patriotycznymi i dydaktyczno-wychowawczymi pobudkami zachowania w Pamięci, szczególnie młodzieży, bohaterskich czynów żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i ich Dowódcy, Dyrektor Ośrodka – Ryszard Bielecki, jako wcześniejszy pomysłodawca nadania Ośrodkowi imienia generała Stanisława Maczka, zainicjował utworzenie Izby Pamięci Patrona. Dzięki jego zaangażowaniu w przygotowanie odpowiednich pomieszczeń i w gromadzenie zbiorów, powstała ciekawa wystawa historyczna. Dzięki służbowym i osobistym kontaktom ze środowiskiem kombatantów 1. Polskiej Dywizji Pancernej cały czas na ręce Dyrektora Ośrodka przekazywane są pamiątki po żołnierzach, miejscach ich trudu wojennego i wiecznego spoczynku. Pamiątki po kombatantach przekazują rodziny podczas spotkań z nimi w Ośrodku i podczas wizyt Dyrektora Ryszarda Bieleckiego w Belgii i Holandii.

20 lutego 2004 roku Izba Pamięci została uroczyście otwarta w obecności żołnierzy - kombatantów, świadków i uczestników szlaku bojowego 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

2 marca 2007r. - z okazji 60 urodzin Ośrodka – Izba Pamięci została przeniesiona do nowych, przestronnych pomieszczeń.

Najwspanialszym darem, jaki otrzymaliśmy na otwarcie Izby jest oryginalna pieczęć 1. Dywizji Pancernej, którą osobiście przywiózł z Londynu pan rotmistrz Witold Deimel.

W marcu 2011 r. wdowa po kombatancie panu Kazimierzu Borowskim przekazała do Izby medale, zdjęcia i pamiątki po mężu.

Od początku istnienia Izby szereg cennych eksponatów podarował pan Edmund Semrau – Kawaler Legii Honorowej.

Pan Kazimierz Psuty ofiarował autorski egzemplarz książki pt. „Moje wojenne wspomnienia”, która jest pamiętnikiem żołnierza i kartą dziejów.

Wśród cennych eksponatów są oryginalne bluzy wojskowe Czarnej Dywizji, z których jedna należała do pana Bogdana Janowskiego, a druga do pana Władysława Bienia.

Wiele interesujących zdjęć  ze swojego albumu przekazał pan Antoni Przybył.

Historyczne chwile różnych uroczystości upamiętniających wspomnienia wojennego szlaku uwieczniał na fotografiach pan Stefan Mula.

Zawsze z szacunkiem wspominać będziemy kombatantów 1DP - naszych Gości: Janusz Gołuchowski, Wacław Butowski, Franciszek Gdaniec, Feliks Siudowski, Kazimierz Janczara, Zygmunt Hass, Mieczysław Ścieżyński, Alojzy Jedamski.

W Izbie Pamięci uczniowie wzbogacają wiedzę o Patronie i żołnierzach, których symbolicznie wyróżniało  husarskie skrzydło. Spotkania kombatantów z najmłodszym pokoleniem Polaków są ciekawymi lekcjami historii i patriotyzmu. Towarzyszy im wiele refleksji i wzruszeń. W ich trakcie młodzież poznaje wyjątkowych ludzi. Jedna z takich wizyt miała miejsce w październiku 2004 roku, a jej głównym bohaterem był nestor polskiej kawalerii pan generał Michał Gutowski.

Izbę Pamięci odwiedziło wielu znamienitych gości. Śladem wizyt są wpisy w Księdze Pamiątkowej.

Od początku utworzenia Izby do chwili przejścia w 2015 roku na emeryturę, zbiorami opiekowała się i pięknie je eksponowała nauczycielka historii – pani Małgorzata Lewan. Z dużym oddaniem zaangażowana w pozyskiwanie pamiątek, medali, zdjęć i wydawnictw, wiele swojego cennego czasu poświęciła na ich gromadzenie i eksponowanie. Wystrój Izby, tworzący specyficzny żołnierski klimat, jest zasługą mgr Małgorzaty Lewan. 

Ekspozycja zgromadzona w dwóch salach przybliża dokonania niedocenianego przez wiele powojennych lat Generała Stanisława Maczka. Pokazuje pewne fragmenty chlubnego szlaku bojowego polskich żołnierzy, poczynając od Normandii, przez Belgię i Holandię, a kończąc w niemieckim Wilhelmshaven. Również nawiązuje do obchodów rocznic upamiętniających dni zwycięstwa i ofiary.

Pamiętamy i nie zapomnimy o Generale Maczku i żołnierzach 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Jesteśmy wdzięczni i podziwiamy Ich za to, że gotowi byli oddać życie za Polskę. Ich postawa jest wzorem do naśladowania. Od Nich uczymy się i dzięki Nim wiemy, że w życiu warto mieć marzenia i trzeba stawiać sobie zadania.

Dlatego mamy w Ośrodku miejsce, o którym możemy powiedzieć, że jest fundamentem pracy wychowawczej naszej placówki. Będzie służyło krzewieniu dumy z bycia Polakiem i gotowości służenia Ojczyźnie z oddaniem i poświęceniem, tak jak czynił to Generał i Jego żołnierze.

Od września 2015 roku opiekę nad Izbą sprawuje Krystyna Bieniek.

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2