AB-SURDUS

Koło teatralne „Ab – surdus” działa od września 2001 roku. Opiekunami koła są panie: Katarzyna Wawrzyniak, Anna Kucharska i Małgorzata Lewandowska. Należą do niego chętni wychowankowie ze wszystkich grup internackich (ok. 20 osób). Praca koła przybiera różne formy: inscenizacje, sztuki teatralne, scenki rodzajowe, itp.

Cechą charakterystyczną naszego zespołu jest to, że staramy się patrzeć na świat „z przymrużeniem oka”, stąd większość przedstawień ma charakter satyryczny. Właśnie taka forma scenicznego przekazu bardzo odpowiada nam i naszym podopiecznym, którzy mimo ograniczonej możliwości operowania słowem starają się wyrażać odgrywane przez siebie role i emocje gestem, mimiką i ruchem.

Poprzez teatr staramy się nie tylko bawić, ale także uczyć i wychowywać. Teatr stanowi ważny czynnik kształcenia wrażliwości estetycznej, postaw moralnych i kultury ogólnej. Rozwija wyobraźnię i ekspresje twórczą. Uczestnicy naszych zajęć mają okazję poznawać i rozwijać własne zainteresowania i możliwości. Uczą się współdziałania w grupie, odpowiedzialności, dyscypliny i szacunku dla systematycznej pracy. Doskonaląc własny warsztat, lepiej rozumieją i doceniają pracę aktora.

W działalności naszego koła istotny jest także aspekt rewalidacyjny. Praca z tekstem, ćwiczenia dykcyjne i oddechowe korzystnie wpływają na kształcenie umiejętności mówienia. Występując na scenie dzieci przezwyciężają swoje różne słabości i czują się bardziej dowartościowane. Koło teatralne pracuje w oparciu o własne scenariusze. Samodzielnie przygotowujemy kostiumy, dekoracje i rekwizyty.

Nasze przedstawienia zyskują uznanie wśród publiczności i jurorów wielu przeglądów teatralnych, co daje nam dużo satysfakcji i motywuje do dalszej pracy.

 

Ostatnio zorganizowane:

10.05.2012: Kwidzyn - Sukcesy naszych młodych aktorów

15 - 17.11.2013 -  XII Ogólnopolski Przegląd Artystyczny

18-19.05.2015 -  XII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu

15 -17.05.2016 - XIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

 
   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2