Branżowa szkoła I i II stopnia

W szkole branżowej kształcą się uczniowie  w następujących kierunkach:

- kucharz

- monter elektronik

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (to kierunek dla uczniów z dysfunkcją sprzężoną)

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne w których odbywa się kształcenie teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne w klasach o profilu monter – elektronik odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza.

Szkoła zapewnia:

  • kompetentną kadrę pedagogiczną,
  • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
  • indywidualizację nauczania,
  • edukację w małych zespołach klasowych.

Oddziały i wychowawcy klas w szkole branżowej i szkole zawodowej - Rok szkolny 2020/21

 

Klasa 1Bk - Tomasz Wosiek

Klasa 1Be - Hanna Zielińska

Klasa 2Be - Maciej Żukowski

Klasa 3B -  Joanna Oliwkiewicz - Fryckowska

 


 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2