Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy została utworzona w 2004 r.

Na początku szkoła miała profil ogrodniczy, aktualnie realizuje się zajęcia o profilu kulinarnym.

Do szkoły przyjmujemy młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zajęcia prowadzone są pracowni przystosowanej do realizacji zajęć przedmiotów: przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Szkoła przysposabiająca do pracy ma własną kuchnię bardzo dobrze wyposażoną w sprzęt gospodarstwa domowego. Uczniowie również korzystają z sali doświadczania świata, gdzie korzystają z terapii polisensorycznej albo zwyczajnie relaksują się.

Na zajęciach nauczyciele realizują treści z zakresu gospodarstwa domowego, sztuki użytkowo- dekoracyjnej, elementów biurowych, rękodzielnictwa, elementów florystyki oraz zajęć komputerowych i zajęć sportowych.

Młodzież korzysta z zajęć na basenie, uczestniczy w zawodach sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych, wychodzi do kina, wyjeżdża na wycieczki poznawcze. Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i przedstawieniach szkolnych i poza szkolnych.

Oddziały i wychowawcy klas w szkole przysposabiającej do pracy - Rok szkolny 2020/21

 

Klasa 2Pa: Anna Kucharska


Klasa 3Pa: Danuta Bagińska


 Klasa 3Pb: Grażyna Jędrzejewska


 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2