Patron Ośrodka

Na patrona naszego Ośrodka został wybrany generał Stanisław Maczek.

gen. Maczek

(1892-1994)
         "Żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich narodów,
Umiera tylko dla Polski."
- Gen. Maczek

Oto kilka ważniejszych informacji z życia gen. Stanisława Maczka:

MŁODOŚĆ

Stanisław Władysław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w miejscowości Szczerzec pod Lwowem. Ukończył Wydział Filozofii i Filologii Polskiej na Uniwersytecie Lwowskim. Jako student odbył przeszkolenie w Związku Strzeleckim.

 I WOJNA ŚWIATOWA

Podczas I wojny światowej wcielony do armii austriackiej i wysłany wraz z pułkiem południowotyrolskim na front włoski. Walczył w jednostkach strzelców alpejskich i dosłużył się stopnia podporucznika. Po kapitulacji państw centralnych 11 listopada 1918 zdezerterował i przedostał się do Krosna, gdzie już 14 listopada wstąpił do Wojska Polskiego.

OKRES MIĘDZYWOJENNY

Po wojnie Maczek pozostał w wojsku. 1 sierpnia 1923 uzyskał awans do stopnia podpułkownika. Początkowo służył w 26 pułku piechoty we Lwowie, następnie ukończył studia uzupełniające w Wyższej Szkole Wojennej. W 1938 roku Maczek otrzymał dowództwo 10 Brygady Kawalerii - pierwszej polskiej jednostki zmotoryzowanej, którą dowodził podczas kampanii wrześniowej.

II WOJNA ŚWIATOWA

W 1939 roku Maczek wraz ze swą jednostką bierze udział w walkach odwrotowych i działaniach opóźniających na rzecz Armii Kraków i Karpaty. 15 września 1939 otrzymuje awans do stopnia generała brygady 1939 (21 X) – po klęsce polskiej, na apel "Francja woła" melduje się u generała Sikorskiego w Paryżu. Naczelny Wódz proponuje dowództwo 1 polskiej dywizji piechoty. W 1940 dowodzi polską jednostką pancerną broniąc Francji przed Niemcami. Po kapitulacji Francji ukrywa się razem ze swoimi żołnierzami w Marsyli. Z Europy przedostaje się w przebraniu Araba do Maroka, stamtąd przez Portugalię do Wielkiej Brytanii. Tutaj dowodzi 2.Brygadą Strzelców, przemianowaną później na 10. Brygadę Kawalerii Pancernej. W 1942 – dowodzona przez generała Maczka jednostka zostaje przekształcona w 1. Dywizję Pancerną.

1 sierpnia 1944 dywizja ląduje w Normandii w pobliżu Caen. W składzie 2 Korpusu Kanadyjskiego, gen. Maczek dowodzi swą dywizją w zwycięskiej bitwie pod Falaise. W ciągłych walkach z Wehrmachtem, gen. Maczek prowadzi dywizję w kierunku Belgii i Holandii. Wyzwala m.in. Ypres, Gandawę i Passchendale. Dzięki znakomitemu manewrowi oskrzydlającemu, po ciężkich walkach Maczkowi udaje się wyzwolić Bredę bez strat wśród ludności cywilnej. W 6 maja 1945 dywizja dociera do bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven, gdzie generał przyjął kapitulację dowództwa twierdzy, bazy Kriegsmarine, floty "Ostfrisland", dziesięciu dywizji piechoty i ośmiu pułków piechoty i artylerii. 1 czerwca 1945 został awansowany do stopnia generała dywizji.

 LATA POWOJENNE

W roku 1947, po demobilizacji, generał Maczek osiedlił się wraz z rodziną na stałe w Edynburgu, stolicy Szkocji. 1 listopada 1990 roku został awansowany na generała broni. W 100 rocznicę urodzin minister Szeremietiew zawiózł generałowi Order Orła Białego. Generał Stanisław Władysław Maczek zmarł w dniu 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu w wieku 102 lat. Zgodnie z jego życzeniem został on pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Wojskowym Cmentarzu Honorowym przy Ettensebaan w Bredzie.

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2