Bydgoszcz
 • Adres Ośrodka
 • ul. Akademicka 3
 • 85-796 Bydgoszcz
 • tel: 52 344-74-15
 • sekretariat
 • tel: 52 344-74-10(20)
 • portiernia
 • fax: 52 346-36-16
 • e-mail
 • biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl
 • Ciekawe informacje
 • film
 • nowa strona
 • Oferta edukacyjna OSW nr 2
 • bip
 • Organem prowadzacym dla OSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski
Strona główna > Szkoła

Jesteśmy zespołem szkół, który kształci dzieci i młodzież na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich i policealnych.

Dzieci młodsze realizują większość przedmiotów w swoich pomieszczeniach - klasach. Uczniowie klas starszych uczą się w istniejących na terenie szkoły pracowniach. Są to pracownie: biologiczna, fizyczna z zapleczem, komputerowa, plastyczna, historyczna, geograficzna, polonistyczna, matematyczna, katechetyczna, pracownia do techniki dla dziewcząt wraz z kuchnią, oraz dla chłopców z zapleczem maszynowym.

Szkoła obejmuje swą opieką również uczniów, którzy z uwagi na dodatkowe schorzenia są objęci nauczaniem indywidualnym. Nauczanie takie może się odbywać zarówno na terenie Ośrodka, jak i w miejscu zamieszkania.Proces dydaktyczno - wychowawczy w szkole obejmuje, poza realizacją przedmiotów wynikających z programu, także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logorytmikę, zajęcia socjoterapeutyczne.

Dzieci mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki i czytelni. Szkoła dysponuje również zespołem sportowym, który tworzy sala gimnastyczna, duże przebieralnie, natryski, toalety, magazyn sportowy, siłownia.

Serdecznie zapraszamy dzieci niesłyszące i słabo słyszące do realizacji obowiązku szkolnego w naszym ośrodku!