Bydgoszcz
 • Adres Ośrodka
 • ul. Akademicka 3
 • 85-796 Bydgoszcz
 • tel: 52 344-74-15
 • sekretariat
 • tel: 52 344-74-10(20)
 • portiernia
 • fax: 52 346-36-16
 • e-mail
 • biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl
 • Ciekawe informacje
 • film
 • wyprawka
 • Oferta edukacyjna OSW nr 2
 • bip
 • Organem prowadzacym dla OSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski
Strona główna > Patron Ośrodka > Izba pamięci

IZBA PAMIĘCI GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA i 1. DYWIZJI PANCERNEJ

W marcu 1997 roku Ośrodek na swojego Patrona przyjął Generała Stanisława Maczka – jednego z najwybitniejszych dowódców II wojny światowej, człowieka wielkich zalet ducha, serca i umysłu. Generał Maczek to niekwestionowany autorytet dla Polaków, patriota, który z oddaniem służył Ojczyźnie w wojnie 1920 roku, kampanii wrześniowej oraz wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii w 1944 roku, gdzie dowodził 1.Dywizją Pancerną.

Od tego czasu żołnierzy Czarnej Dywizji z dumą możemy nazywać Przyjaciółmi Ośrodka. Już od blisko 15 lat gościmy Maczkowców w naszej szkole i z niesłabnącym zaciekawieniem słuchamy Ich wspomnień. Szczególną sposobnością do spotkań jest każdego roku Święto Patrona Ośrodka.

20 lutego 2004 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci Generała Maczka i 1. Dywizji Pancernej, w której gromadzone są pamiątki, medale, zdjęcia i książki dokumentujące szlak bojowy "Pierwszej Dywizji, polskiej i pancernej" oraz Jej Dowódcy. Od tego czasu zbiory są wzbogacane o coraz to nowe eksponaty. Każdy z nich przyczynia się do podniesienia rangi tego małego i wyjątkowego muzeum.

2 marca 2007 r. - z okazji 60 urodzin Ośrodka – Izba Pamięci została przeniesiona do nowych przestronnych pomieszczeń. Najwspanialszym darem jaki otrzymaliśmy na otwarcie Izby jest oryginalna Pieczęć 1. Dywizji Pancernej, którą osobiście przywiózł z Londynu pan rotmistrz Witold Deimel.

Ekspozycja z roku na rok jest wzbogacana dzięki ofiarności darczyńców. W marcu 2011 r. wdowa po kombatancie panu Kazimierzu Borowskim przekazała do Izby medale, zdjęcia i pamiątki po mężu. Od początku istnienia Izby szereg cennych eksponatów podarował pan Edmund Semrau – kawaler Legii Honorowej. Także inni Maczkowcy przekazują pamiątki, z którymi związane są wojenne wspomnienia i które są dowodem Ich męstwa i odwagi. Pan Kazimierz Psuty ofiarował autorski egzemplarz książki pt. "Moje wojenne wspomnienia", która jest pamiętnikiem żołnierza i kartą dziejów. Historyczne chwile Maczkowców uwieczniał na fotografiach pan Stefan Mula. Wśród najcenniejszych eksponatów są oryginalne bluzy wojskowe Czarnej Dywizji, z których jedna należała do pana Bogdana Janowskiego. Wiele interesujących zdjęć ze swojego albumu przekazał pan Antoni Przybył. Z szacunkiem wspominać będziemy o panach Feliksie Siudowskim, Kazimierzu Janczara i Zygmuncie Hass, którzy odeszli na wieczną wartę.

W Izbie Pamięci uczniowie wzbogacają wiedzę o Patronie i żołnierzach, których wyróżniało husarskie skrzydło. Spotkania Maczkowców z najmłodszym pokoleniem Polaków są ciekawymi lekcjami historii, którym towarzyszy wiele refleksji i wzruszeń. W ich trakcie młodzież poznaje wyjątkowych ludzi, od Nich najlepiej może uczyć się patriotyzmu. Jedna z takich wizyt miała miejsce w październiku 2004 roku a jej głównym bohaterem był nestor polskiej kawalerii pan generał Michał Gutowski.

Pamięć nasza jest cząstką niespłaconego długu i dlatego powstała Izba Pamięci. Ekspozycja zgromadzona w dwóch salach przybliża dokonania niedocenianego przez wiele powojennych lat Generała Stanisława Maczka. Pokazuje pewne fragmenty chlubnego szlaku bojowego polskich żołnierzy poczynając od Normandii, przez Belgię i Holandię, a kończąc w niemieckim Wilhelmshaven oraz nawiązuje do obchodów rocznic upamiętniających dni zwycięstwa i ofiary.

Pamiętamy i nie zapomnimy o Generale Maczku i żołnierzach 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Im jesteśmy niezmiernie wdzięczni i podziwiamy za to, że gotowi byli oddać życie za Polskę. Ich postawa jest wzorem do naśladowania. Od Nich uczymy się i dzięki Nim wiemy, że w życiu trzeba stawiać sobie zadania i watro mieć marzenia.

Izbę Pamięci odwiedziło wielu znamienitych gości. Śladem wizyty są wpisy w Księdze Pamiątkowej. Zapraszamy do Izby na spotkanie z Generałem Maczkiem oraz żołnierzami dla których "Bóg, Honor i Ojczyzna" były najwyższą wartością.

breda1 breda2 breda3 breda4
breda5 breda6

breda7

breda8
breda5 breda6

breda7

breda8